CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Đoàn xã Duy Vinh tổ chức học tập Nghị quyết TW4 ( khóa XII) và Chỉ thị 05/TW

(20/06/2017). Số lượt xem:317

Ngày 17/6/2017, tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã, BCH Đoàn xã Duy Vinh đã tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 đoàn viên thanh niên.

Tại hội nghị, đ/c Vũ Mạnh Hùng- ĐUV, Bí thư Đoàn xã đã triển khai những điểm chính, những điểm mới trong Nghị quyết TW4 khóa XII như: vì sao BCH TW Đảng phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết ...

Về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu rõ 3 điểm lớn: tư tưởng Hồ Chí Minh; đạo đức Hồ Chí Minh; phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị học tập này nhằm giúp cán bộ, đoàn viên trên địa bàn xã hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05/TW. Hiện, Đoàn xã cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05/TW và chỉ đạo các đ/c Bí thư Chi đoàn triển khai việc xây dựng kế hoạch và cá nhân thực hiện trong năm 2017 nộp Đoàn xã theo dõi. Đây là tiêu chí để đánh giá cuối năm đối với tổ chức Đoàn.

                                                                                                        Mạnh Hùng

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620