CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Kết quả giám sát việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 tại xã Duy Vinh

(20/06/2017). Số lượt xem:901

Chiều ngày 19/6/2017, Đoàn giám sát Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 huyện Duy Xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường đối với xã Duy Vinh do đồng chí Trần Công Thành- PCT UBMTTQVN huyện làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát huyện đã nghe báo cáo và kết quả thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 của UBND xã Duy Vinh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra tổ chức thực hiện của Đảng; hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; vai trò của Mặt trận TQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng trong việc tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; việc quản lý và lưu trữ hồ sơ của Ban Chỉ đạo xã.

Các thành viên của xã cũng đã trao đổi làm rõ một số vấn đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm như công tác đối thoại, tiếp dân; công tác kiểm tra, giám sát; việc đeo bảng tên và phong cách ứng xử của cán bộ đối với công dân; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính; cách thức thực hiện công tác hòa giải; công tác vận động giải phóng mặt bằng, đền bù, bố trí tái định cư; việc xây dựng các thiết chế văn hóa, sân chơi cho thanh thiếu nhi tại các thôn …

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Công Thành đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của xã trong việc thực hiện pháp luật về dân chủ. Đồng chí cũng đề nghị xã tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo; tích cực tham mưu cho Đảng thực hiện Pháp lệnh 34; tiếp tục tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng đối với nhân dân xã trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong thời gian đến.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620