CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

Kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2017)

(20/06/2017). Số lượt xem:373

Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc; là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng những chức năng cơ bản của gia đình luôn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển của đất nước.

Với ý nghĩa vô cùng to lớn đó, ngày 4/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 72/2001/QĐ-TTG về việc chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày gia đình Việt Nam là ngày tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về người thân, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Cho dù có đi đâu, làm gì, gia đình vẫn là nơi để nhớ, để yêu thương và để quay trở về.

Ngày nay, với sự phát triển và hội nhập, truyền thống gia đình Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới với sự quan tâm yêu thương sâu sắc. Tuy nhiên trong xu thế hội nhập đã có nhiều vấn đề tiêu cực phát sinh phá vỡ nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam. Đứng trước những tác động tiêu cực phá vỡ sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, những năm qua, Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến các địa phương đã ban hành nhiều văn bản nhằm tạo điều kiện cho mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội với mục tiêu phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc.

Thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy- UBND xã Duy Vinh đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác gia đình trên địa bàn xã. Các ngành, đoàn thể đã và đang phối hợp tổ chức thực hiện những hoạt động thích hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào“Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Thiên chức và xã hội đã trao cho phụ nữ phần việc lớn hơn nam giới trong gia đình. Từ vai trò người bà, người vợ, người mẹ, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ trong nhà. Người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất, tinh thần, nhân cách của con, cháu; là người thắp ngọn lửa ấm cho gia đình. Bằng tình cảm yêu thương và đạo đức của mình người phụ nữ tạo nên sự ấm áp, yên vui, làm điểm tựa bình yên cho mỗi thành viên trong gia đình…

Người xưa có câu“Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm” đây cũng chính là lời nhắc nhở sâu sắc để mỗi anh, chị em cần phát huy thiên chức của mình trong gìn giữ mái ấm gia đình. Hơn lúc nào hết mọi thành viên của các gia đình, trong đó mỗi người phụ nữ, người thắp lửa cho gia đình cần quan tâm chăm lo nhiều hơn cho gia đình của mình xây dựng mỗi tế bào lành mạnh thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội./.

Vũ Mạnh Hùng

      Sưu tầm

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620