CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Hội nghị công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

(22/06/2017). Số lượt xem:798

Ngày 22/6/2017, tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, đồng chí Vũ Thị Thương, Phó Chủ tịch đã báo cáo khai quát một số kết quả nổi bật công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017; UBMT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh; Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao về chất lượng, như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ủng hộ Quỹ vì người nghèo thông qua đêm văn nghệ mùng 9 tết. Tích cực triển khai chương trình phối hợp về việc vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Ban Công tác Mặt trận các thôn, thành viên UBMT xã tham gia thảo luận nêu lên tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề khó khăn, hạn chế tại địa phương; đồng thời đề xuất kiến nghị và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, như: rác thải, khai thác cát, môi trường, tình hình giá cả các mặt hàng nông sản thấp, tiêu thụ khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nhân dân; tình hình tội phạm trộm cắp, ma túy có diễn biến phức tạp.

Về nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng cuối năm cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ như chương trình đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), có nhiều hoạt động thiết thiết thực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, để chăm lo các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công cách mạng đã sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; duy trì tốt công tác báo cáo tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân định kỳ hàng tháng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới./.

                                                                                       

Mạnh Hùng

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620