CHUYÊN MỤC: Xây dựng Đảng

Đảng ủy xã Duy Vinh tổ chức hội nghị lần thứ hai mươi chín, BCH Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

(27/06/2017). Số lượt xem:690

Chiều ngày 26/6/2017, Đảng ủy xã Duy Vinh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ hai mươi chín (khóa XV), nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và một số nôi dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Đồng chí Phan Công Nhanh - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn được Cấp ủy, chính quyền, các chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm. Về phát triển kinh tế, một số cây trồng vụ xuân thực hiện đạt và vượt kế hoạch, chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Về văn hóa xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Giá cả các loại nông sản, con vật nuôi: ớt, bắp, bò, heo... xuống giá, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nhân dân. Công tác thu gom rác thải chưa có giải pháp ổn định, bền vững, nguy cơ ô nhiễm môi trường.Việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tuy có nhiều tích cực nhưng tiến độ thực hiện còn chậm. Công tác tạo nguồn, giới thiệu phát triển Đảng viên mới còn chậm. Hoạt động dịch vụ karaoke tại thôn Hà Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Công Nhanh- Bí thư Đảng ủy yêu cầu: Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch các chỉ tiêu mà nghị quyết BCH Đảng bộ xã năm 2017 đã đề ra. Về kinh tế cần tập trung chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa;  Thực hiện tốt các chương trình, dự án gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đôn đốc xây dựng, giải ngân, quyết toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt các phương án phòng, chống lụt bão trên địa bàn.

Về văn hóa - xã hội cần quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục, y tế, văn hóa - thông tin trên địa bàn. Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè. Tăng cường công tác truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh theo mùa; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo; trong đó cần xác định rõ tiêu chí nghèo để tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn.

Đối với công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Trong công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung: Chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2017 - 2020, đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Bộ Chính trị,  tổ chức tốt kỳ họp thứ tư HĐND xã (khóa XII), nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đặc biệt, tập trung công tác phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

                                                                                                                                          Hồ Hằng

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620