CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Kết quả 01 năm thực hiện mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường

(27/06/2017). Số lượt xem:1016

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBMTTQ - BTT của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Duy Xuyên về việc xây dựng mô hình "Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường" Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Vinh tham mưu Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 12 thành viên, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm Trưởng ban.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch với 7 nội dung mô hình "khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường"  và ban hành 6 Quyết định về thành lập Ban vận động xây dựng mô hình tại khu dân cư, trực tiếp đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận thôn làm trưởng ban vận động. Trên cơ sở kế hoạch đề ra các khu dân cư tiến hành tổ chức lễ ra mắt xây dựng mô hình. Tại buổi lễ Ban Vận động đã báo cáo thực trạng môi trường hiện nay và triển khai xây dựng mô hình với 7 tiêu chí được nhân dân hưởng ứng tích cực và cam kết thực hiện.

          Trên cơ sở 7 tiêu chí đã cam kết về xây dựng "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường" Ban chỉ đạo của xã, Ban vận động của thôn đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Thường xuyên lồng ghép nội dung mô hình trong các buổi sinh hoạt để từng gia đình hiểu mục đích, ý nghĩa. Đến nay, 6 khu dân cư trên địa bàn xã cam kết và kiểm tra giám sát thực hiện. Những hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng chuồng trại trước nhà di dời ra phía sau và cam kết xử lý rác thải trong chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư UBND xã xây dựng 05 bể chứa rác tập trung xa khu dân cư, thành lập các tổ trung chuyển rác để công tu môi trường đô thị thu gom.

          Sau một năm triển khai thực hiện mô hình đã đạt được những kết quả nhất định, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch hơn. Về thực hiện 7 tiêu chí đã đăng ký gồm: 03 có, 03 không và 01 hạn chế:

          + Tiêu chí 03 có:

          - Về tiêu chí thứ nhất: Có tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đóng phí môi trường:

          Thường xuyên phát động trong nhân dân về công tác bảo vệ môi trường thông qua các dịp lễ, tết...ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thực hiện và phát huy tốt mô hình đám tang không vãi vàng mã và các vật phẩm thi thờ cùng gia đình và nơi thờ tự, công tác đóng phí môi trường theo quy định.

          - Về tiêu chí thứ hai: Có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn:

          Trên cơ sở khảo sát gia đình văn hóa cuối năm tỷ lệ hộ gia đình có công trình vệ sinh đảm bảo chỉ tiêu chuẩn đạt trên 80%.

          - Về tiêu chí thứ ba: Có trồng và bảo vệ cây xanh ở gia đình và nơi công cộng:

          Hầu hết các hộ dân đã thực hiện cải tạo vườn tạp, cây cảnh trong khuôn viên gia đình, các khu dân cư trồng cây xanh tại các nhà sinh hoạt văn hóa thôn. Khu dân cư Hà Thuận triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã tiến hành trồng cây xanh ven tuyến đường chính và sân văn hóa thôn.

          + Tiêu chí 03 không:

          - Về tiêu chí thứ tư: Không vứt rác bừa bãi; đổ nước thải, xác động vật ra nơi công cộng và có phân loại rác thải tại hộ gia đình:

          Thường xuyên vận động, tuyên truyền nhân dân vứt rác đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường. Phát động xây dựng các mô hình như "5 đoàn kết, 3 trong sạch"; "Đám tang không vãi vàng mã".... Hằng năm đều kiểm tra đánh giá hiệu quả mô hình, vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hằng tuần các tổ thu gom rác thải tiến hành thu gom và chuyển về địa điểm tập kết đúng quy định.

          - Về tiêu chí thứ năm: Không che giấu hành vi gây hủy hoại môi trường:

          Thường xuyên lồng ghép tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về bảo vệ môi trường. Nâng cao ý thức trong nhân dân về bảo vệ môi trường, một số hộ dân chưa thực hiện như bỏ rác chưa đúng nơi quy định...thì được cán bộ và nhân dân nhắc nhở, chấn chỉnh; nhân dân tích cực tố giác các vụ việc ảnh hưởng đến môi trường như xung điện, khai thác cát...

          - Về tiêu chí thứ sáu: Không sử dụng các loại chất và tiêu thị các sản phẩm không rõ nguồn gốc:

          - Thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tuyên truyền các văn bản hướng dẫn và cách nhận biết các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất sứ, hàng quá sử dụng. Phối hợp đội kiểm tra liên ngành của xã thường xuyên đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cửa hàng kinh doanh.

          + Tiêu chí hạn chế:

          - Về tiêu chí thứ bảy: Hạn chế thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất và các chất có nguy cơ gây độc hại trong chăn nuôi:

          Tuyên truyền trong nhân dân hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật trong chăn nuôi, xây dựng các ống bi đựng thuốc bảo vệ tực vật tại các cánh đồng.

          Qua triển khai mô hình "Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường" được nhân dân đồng tình hưởng ứng và cam kết thực hiện 7 tiêu chí ý thức của nhân dân được nâng lên, tính tự quản ngày càng cao, đường lãng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên vẫn tồn tại những khó khăn nhất định đó là: Hiệu quả mô hình có lúc, có nơi chưa bền vững, riêng khu dân cư Đông Bình chưa triển khai thu gom rác tập trung, một số ban vận động chưa tập trung đôn đốc theo dõi. /.

                                                                                                                       Mạnh Hùng

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620