CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách Người có công và an sinh xã hội xã Duy Vinh

(06/07/2017). Số lượt xem:889

Chiều ngày 28/6/2017, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND xã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm 2017.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện hiện chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp nhận 32 hồ sơ trên lĩnh vực người có công (đã chuyển huyện 20, chưa đến hạn đang giải quyết 12); triển khai xây dựng, sửa chữa 32 nhà theo Quyết định 3363 (dự kiến trước 27/7, có 7 nhà nghiệm thu); tiếp nhận 56 hồ sơ các đối tượng BTXH (đã giải quyết 45, đang giải quyết 11); nghiệm thu 4/7 nhà ở phòng chống bão lũ theo Quyết định 48; cấp phát 8.894 thẻ BHYT cho các đối tượng NCC, QĐ62, BTXH, hộ nghèo, bãi ngang; hoàn thành điều tra khảo sát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Đoàn giám sát cũng đã trao đổi và đề nghị UBND xã làm rõ một số vấn đề mà nhân dân quan tâm, kiến nghị như nhà ở người có công, bảo hiểm bãi ngang, chế độ khuyết tật, chế độ mai táng phí, chế độ hỗ trợ 50% học phí cho học sinh nghèo, …

                                                                                                             Mạnh Hùng

Kết luận buổi giám sát, Ban KT- XH đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của UBND xã trong việc thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội đồng thời cũng đề nghị bộ phân chuyên môn nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế như đã nêu. Tích cực tham mưu đề xuất những giải pháp mang tính đột phá góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620