CHUYÊN MỤC: Xây dựng Đảng

Đảng ủy xã tổ chức giao ban Bí thư chi bộ

(06/07/2017). Số lượt xem:385

Chiều ngày 30/6, tại phòng họp UBND xã Duy Vinh, đồng chí Huỳnh Văn Tuấn -Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị giao ban Bí thư các chi bộ thôn thuộc Đảng ủy xã. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Sáu – Phó Bí thư Đảng ủy – chủ tịch UBND, các đ/c chuyên trách các Ban Xây dựng Đảng, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Trong thời gian qua, các chi bộ thôn đã tích cực đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nghiêm túc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm xây dựng chi bộ đảng, phát triển đảng viên mới... Qua đó đã góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội địa phương.

Trên tinh thần thẳng thắn, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ thôn đã phản ánh, đề xuất các ý kiến với Thường trực Đảng ủy. Trong đó trọng tâm vào các vấn đề: Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo xử lý tình trạng cơ nới đất đai; Trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, chưa có biện pháp căn cơ để đẩy lùi.  Công tác xây dựng Nông thôn mới tại các thôn còn gặp phải khó khăn; tình trạng sinh con thứ 3 vẫn còn diễn ra. Công tác phát triển đảng viên ở một số chi bộ còn khó khăn, chất lượng đảng viên còn bộc lộ nhiều hạn chế…

    Tại hội nghị, các đồng chí trong các Ban Xây dựng đảng đã giải đáp, làm rõ nhanh các ý kiến kiến nghị tại hội nghị, đồng thời quán triệt những nội dụng trọng tâm của Nghị quyết 04 NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 bộ và hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ bổ sung theo tinh thần Công văn 1825-CV/BTCTW.

    Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các chi bộ thôn cần tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện các nhiệm vụ KT-XH địa phương. Cùng với đó các chi bộ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề. Quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ. Cần nắm vững và làm tốt công tác tình tình tư tưởng của quần chúng nhân dân...

                                              Hồ Hằng

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620