CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới xã Duy Vinh

(26/05/2017). Số lượt xem:746

Ngày 25/5/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 4 xã: Duy Châu, Duy Thành, Duy Trung và Duy Vinh phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 và giai đoạn 2018- 2020.

Xã Duy Vinh thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM trong năm 2012 và đã đạt được 07 tiêu chí. Các tiêu chí đã đạt được tính đến tháng 4/2017 gồm 13 tiêu chí (đạt được bền vững và chưa bền vững): Tiêu chí số 1 về quy hoạch; Tiêu chí số 3 về thủy lợi; Tiêu chí số về điện (chưa bền vững); Tiêu chí số 5 về trường học (chưa bền vững); Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng nông thôn (chưa bền vững); Tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông; Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 về thu nhập; Tiêu chí số 12 về lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất (chưa bền vững); Tiêu chí số 14 về giáo dục đào tạo; Tiêu chí số 15 về y tế; Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (chưa bền vững). Các tiêu chí chưa đạt như về giao thông (Tiêu chí số 2); về cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 6); về hộ nghèo (Tiêu chí số 11); về văn hóa (Tiêu chí số 16); về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí số 18); về quốc phòng và an ninh (Tiêu chí số 19).

Việc thực hiện khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương đã chọn thôn Hà Thuận để triển khai thực hiện. Đến nay, Khu dân cư NTM kiểu mẫu Hà Thuận đã được 03 tiêu chí: Tiêu chí số 8 về hệ thống chính trị và an ninh trật tự; Tiêu chí số 9 về người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng; Tiêu chí số 10 về sản xuất kinh doanh. Các tiêu chí chưa đạt: về giao thông (TC 1); về điện (TC 2); về vườn và nhà ở hộ gia đình (TC 3); về thu nhập(TC 4); về hộ nghèo(TC 5); về văn hóa, giáo dục, y tế(TC 6); về môi trường(TC 7).

 

Theo đó, lộ trình thời gian, công việc thực hiện để đạt chuẩn NTM đối với các tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí đạt (chưa bền vững) của xã vào tháng 11/2018.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620