CHUYÊN MỤC: Xây dựng Đảng

Giao ban công tác Đảng và đoàn thể

(14/07/2017). Số lượt xem:353

Ngày 07/7/2017, Thường trực Đảng ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng và Mặt trận, các đoàn thể nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Huỳnh Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Trưởng Khối Dân vận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sáu – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND, các đồng chí Thường trực Mặt trận, các đoàn thể xã.

6 tháng đầu năm 2017, BCH Đảng bộ xã, BTV Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền của dân tộc, các ngày kỷ niệm, lễ hội truyền thống… vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, bảo vệ nội bộ trong hệ thống chính trị được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong 6 tháng qua, UBKT, Đảng ủy thành lập 3 tổ công tác tiến hành kiểm tra 3 chi bộ; sau các cuộc kiểm tra, giám sát đều có kết luận kịp thời, chính sát giúp cho Cấp ủy, BTV đánh giá được năng lực hoạt động của chi bộ và kịp thời chỉ ra những hạn chế để chi bộ khắc phục, thực hiện đảm bảo nguyên tắc điều lệ Đảng. Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện đúng quy trình, khách quan, công minh, đã kiểm tra 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra UBKT đã có kết luận gửi về chi bộ và cá nhân đ/c được kiểm tra kiểm điểm nhắc nhở trước chi bộ để rút kinh nghiệm.

  MTTQ và các hội, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên xã Duy Vinh…

Tình hình kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng tháng đầu năm ổn định và có bước phát triển. Tổng thu ngân sách xã ước đạt 4.940.334.000 đồng, bằng  96,98% DT và tăng 35,75% so với cùng kỳ. Trong đó khoản thu 100% tại xã đạt 131,86%, tăng 75,16%. Tổng chi ngân sách xã 3.730.000.000 đồng, bằng 73,22 % DT năm và tăng 20,32% so với cùng kỳ. Các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế, đàò tạo nghề… đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Mặt trận, các đoàn thể và nhiệm vụ chung trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Trưởng Khối Dân vận đánh giá cao những kết quả hoạt động của UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác đoàn thể như: Công tác vận động nhân dân, các hội, đoàn thể tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, tiếp xúc cử tri và các buổi sinh hoạt của Hội, đoàn thể chưa đảm bảo số lượng. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, kịp thời; việc triển khai một số cuộc vận động chưa hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của tổ chức đoàn thể còn hạn chế. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa đi vào chiều sâu, tình hình trật tự ATXH tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, quản lý đất đai bộc lộ nhiều hạn chế, vấn đề thu gom rác thải gặp nhiều khó khăn…

Đồng chí Huỳnh Văn Tuấn đề nghị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chú trọng kiểm tra các vấn đề bức xúc được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh. Đồng thời, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân; phối hợp và tổ chức các cuộc giám sát, tiếp túc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực vận động cán bộ, hội viên, nhân dân lao động sản xuất, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

 

                                                                                          Hồ Hằng

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620