CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Vang mãi chân lý: Không có gì quý hơn độc lập tự do

(14/07/2017). Số lượt xem:566

Cách đây 51 năm, ngày 17/7/1966, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam truyền đi “Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế khắp năm châu. Trong lời kêu gọi lịch sử ấy, có câu nói nổi tiếng và đã trở thành chân lý của mọi thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

                                       

Câu nói bất hủ của Bác “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trên cổng ra vào đảo Trường Sa Lớn

  

       Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là sự thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là một chân lý bất hủ, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và giá trị thời đại sâu sắc. Đó cũng là mục tiêu chiến đấu, là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vĩ đại vì độc lập tự do, vì sự tồn tại và phát triển của dân tộc. Đồng thời tư tưởng đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân loại tiến bộ, đặc biệt đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, tự do, hạnh phúc.

        Không có gì quý hơn độc lập tự do” không phải tư tưởng riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà đó chính là tư tưởng, lẽ sống của cả dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại biểu tiêu biểu cho khát vọng của cả dân tộc. Nghiên cứu tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” cần đặt nó trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 30 năm bôn ba khắp các châu lục, Người đã trở về nước, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công.

       Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, quan điểm “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, lại được củng cố, động viên khích lệ toàn dân tộc ta vững bước tiến lên.

      Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang ở thời kỳ ác liệt. Đế quốc Mỹ liên tiếp bị thất bại ở cả hai miền Nam-Bắc, chúng liều lĩnh, ồ ạt đưa quân vào miềnNam nước ta. Trước tình hình đó, tháng 7/1966 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký “sắc lệnh động viên cục bộ”, kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

    “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là mệnh đề đấu tranh, đấu tranh cho chân lý. Mệnh đề đấu tranh này của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra 4 nội dung cơ bản, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

     Ý nghĩa thực tiễn to lớn của “không có gì quý hơn độc lập tự do” không chỉ thể hiện trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc, mà còn thể hiện rất sâu sắc trong quá trình xây dựng xã hội mới. Khi đã có độc lập tự do thì điều quan trọng là phải làm cho giá trị của độc lập tự do trở nên có ý nghĩa hơn, mỗi người dân phải có cơm ăn, áo mặc, học hành, việc làm, quyền làm chủ, quyền con người. Đó chính là ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, giá trị thời đại sâu sắc và lâu dài của tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Nguyễn Văn Thuận

Sưu tầm

Lưu

Lưu

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620