CHUYÊN MỤC: An ninh - Quốc phòng

Hội đồng NVQS xã Duy Vinh triển khai kế hoạch xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

(21/07/2017). Số lượt xem:462

Thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện Duy Xuyên, Ngày 20/7/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Duy Vinh tổ chức họp triển khai xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Ông Nguyễn Sáu- Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Trong năm này, quá trình tuyển chọn phải khắt khe hơn, đảm bảo chọn ra 24 thanh niên trong tổng số 590 thanh niên nam giới có độ tuổi từ 18-27 tuổi trên địa bàn xã, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, đạt chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu quân sự được giao. Đồng thời quá trình xét, tuyển chọn phải đảm bảo đúng quy trình, đúng Luật.  Đặc biệt chú ý đến các thanh niên thuộc diện miễn, tạm hoãn, chưa gọi nhập ngũ trong thời bình theo đúng quy định. Trong cuộc họp, các đại biểu cũng đã bàn bạc, đóng góp các phương án nhằm hạn chế các thanh niên cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự, các thanh niên đang đi làm ăn xa.Thời gian xét tuyển, tuyển chọn ở các thôn từ ngày 2-4/8/2017, ở xã dự kiến trong khoảng thời gian gần cuối tháng 8./.

 

Nguyễn Văn Thuận

Lưu

Lưu

Lưu

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620