CHUYÊN MỤC: Xây dựng Đảng

Đảng ủy Duy vinh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã

(22/09/2017). Số lượt xem:733

Sáng ngày 22/9 năm 2017, Tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Đông Bình, Ban nhân thôn, ban công tác mặt trận thôn đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn.

Ông Trương Tấn Tuân- Báo cáo viên  đang phổ biến nội dung nghị quyết cho bà con

 Vê tham dự buổi học tập có đồng chí Nguuyễn Văn Tài- CT UBMTQVN xã , các đồng chí bí thư chi chi bộ thôn,  trưởng thôn và toàn thể người dân thôn Đông Bình

     Tại buổi học tập, Đồng chí Trương Tấn Tuân – Báo cáo viên bồi dưỡng chính trị huyện đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII . Theo đó tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Ban nhân thôn, ban công tác mặt trận thôn đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn.

Ban nhân thôn, ban công tác mặt trận thôn đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn.

Chiều cùng ngày 22.9 , vào lức 13 giờ 30 phút , tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Vĩnh Nam. Ban nhân thôn, ban công tác mặt trận thôn  cũng đã tổ chức buổi  học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn với các nội  dung như trên.

 Sau buổi học tập, đa phần người dân đã năm và  tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết , qua  đó giúp cho bà con nhân dân hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế cuộc sống.

Dự kiến, buổi học tập, quán triệt nội dung nghị quyết sẽ được triển khai cho các thôn còn lại trong thời gian sắp tới.

Nguyễn Văn Thuận

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620