CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

Tập huấn triển khai Luật Trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em

(01/06/2017). Số lượt xem:362

Ngày 01/6/2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn triển khai Luật trẻ em, phòng chống bạo lục, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em do báo cáo viên Nguyễn Thùy- PGĐ Sở LĐTBXH tỉnh trình bày.

Luật trẻ em có hiệu lực thi hành vào ngày 01/6/2017. Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Ngày 16/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được tìm hiểu về: tầm quan trọng của Luật trẻ em và các vản bản mới về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác này; Những nội dung mới quan trọng của Luật trẻ em (khái niệm trẻ em, nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em và những hành vi bị nghiêm cấm; các quyền và bổn phận của trẻ em); Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em; Những nội dung cơ bản của Quyết định 1.235 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông qua đợt tập huấn, nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ xã, thôn, các trường về những nội dung cơ bản của Luật trẻ em năm 2016, Quyết định 1.235 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản mới về công tác trẻ em.

                                                                                                                 Mạnh Hùng

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620