CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Cơ quan xã Duy Vinh tổ chức lễ chào cờ, kể chuyện tháng 6

(06/06/2017). Số lượt xem:903

Sáng ngày 05/6/2017, Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMT xã Duy Vinh tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng, kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc làm thường xuyên và xuyên suốt của cán bộ nhân viên Cơ quan xã vào đầu mỗi tháng.

Sau phần nghi lễ chào cờ, đ/c Phan Công Nhanh- HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã tiến hành báo cáo kế hoạch cá nhân và cam kết thực hiện Chỉ thị 05/TW của cá nhân.

Về nội dung đăng ký rèn luyện phấn đấu của đ/c Phan Công Nhanh gồm các nội dung: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống. Và kết quả rèn luyện của bản thân đồng chí trong thời gian qua. Đối với bản thân, luôn tích cực chủ động nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết cảu Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Luôn học tập, nghiên cứu để trao dồi nghiệp vụ chuyên môn của bản thân. Với vai trò người đứng đầu, đã lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05/TW và các chuyên đề năm 2017 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo nhận thức và thực hiện đồng bộ; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện của cá nhân cũng như tập thể các ngành, đoàn thể, các chi bộ; Chú trọng chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có nội dung xây dựng Nông thôn mới, đến nay, địa phương đã đạt được 15/19 tiêu chí.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn gặp phảo không ít những khó khăn đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong việc thực hiện có lúc chưa thường xuyên, chưa kịp thời nhân rộng những cách làm hay, gương người tốt việc tốt từ đó chưa tạo được sự lan tòa mạnh mẻ; Tính tiên phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa cao; Vẫn còn một số ít cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhưng việc giám sát, phát hiện, xử lý còn khó khăn. Đây là những vấn đề đặt ra mà là trách nhiệm của người đứng đầu cần phải nỗ lực học tập và vận dụng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

                                                                                                                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620