DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Đảng ủy
1 Phan Công Nhanh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0973015454 nhanhvinhnam@gmail.com
2 Huỳnh Văn Tuấn Phó Bí thư Đảng uỷ 0905.645012 hvtuan123@gmail.com
Văn phòng Đảng ủy
3 Hồ Thị Hằng 0934.771860 hohangdv@gmail.com
Ban Dân vận
4 Đỗ Thị Vân Cán bộ Dân vận 0977934221 vandanvanduyvinh@gmail.com
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Hội đồng nhân dân
5 Nguyễn Thanh Trịnh PCT HĐND 0986802397 thanhtrinhnguyendv@gmail.com
Ủy ban nhân dân
6 Nguyễn Sáu Chủ tịch UBND 0982692945 sauduyvinh@gmail.com
7 Trần Văn Sành Phó Chủ tịch UBND xã 0982305093 sanhduyvinh@gmail.com
Văn phòng HĐND-UBND
8 Nguyễn Thanh Hát Công chức Văn phòng - Thống kê 091 5289 555 thanhhatquangnam@gmail.com
9 Võ Thị Mai Công chức Văn phòng - Thống kê 0976281343 mai80duyvinh@gmail.com
10 Đặng Mỹ Hạnh Cán bộ Nội vụ 01634755845 hanhduyvinh@gmail.com
11 Võ Ca Cán bộ Tiếp nhận và Trả kết quả 01667994728 vocastu@gmail.com
Ban Nông nghiệp
12 Đỗ Nhị Phó Ban Nông nghiệp 0906413657
13 Trần Giàu Cán bộ Thú y 01693 706239
Địa chính - Xây dựng
14 Huỳnh Văn Trung Công chức Địa chính - Xây dựng 0902810858 huynhvantrungdv@gmail.com
15 Nguyễn Thanh Vương Cán bộ Địa chính - Xây dựng 01695337003 minhmtdv@gmail.com
16 Nguyễn Tấn Trung Cán bộ Xây dựng Nông thôn mới 01202642287 tantrungqna@gmail.com
17 Võ Hồng Pháp Cán bộ Địa chính - Môi trường 0978721650 vohongphap@gmail.com
Tài chính - Kế toán
18 Phan Thị Thu Trinh Công chức Tài chính - Kế toán 01656022632 phantrinhdv@gmail.com
19 Nguyễn Thị Thu Nhân Cán bộ Kế toán 01287130083 thunhan181187@gmail.com
Văn hóa - Xã hội
20 Lê Công Cách Công chức Văn hóa - Xã hội 01696.033.442 cach5681@gmail.com
21 Nguyễn Thu Thảo Công chức Văn hóa - Xã hội 0905083101 thuthaoduyvinh@gmail.com
22 Võ Tuy Cán bộ phụ trách Giảm nghèo 0977180549 vhxh622@gmail.com
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
23 Trang Thị Xuyến Cán bộ Dân só- KHHGĐ 01694818620 dansoduyvinh@gmail.com
Ban Chỉ huy Quân sự
24 Đoàn Văn Quốc Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0905364207 xadoiduyvinh@gmail.com
25 Diệp Trường Thọ Chỉ huy phó BCH Quân sự 0981939742
26 Nguyễn Tấn Vinh Chỉ huy phó BCH Quân sự 0936179945
Công an
27 Võ Ngọc Lệnh trưởng công an 0905692709 vnlenh87@gmail.com
28 Phạm Văn An Công an viên 0905193852
29 Nguyễn Đáng Phó trưởng Công an 0978721700
30 Nguyễn Ngọc Âu Công an viên thường trực 0932164835
Tư pháp Hộ tịch
31 Hứa Mận Công chức Tư pháp - Hộ tịch 01668671927
32 Trần Anh Tuấn Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0976485525 tuananhtd74@gmail.com
Trạm Truyền thanh
33 Huỳnh Văn Quân Cán bộ Trạm Truyền thanh 0983803109
34 Nguyễn Văn Thuận Biên tập viên 01263673607 thuan12sdl@gmail.com
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Vinh
35 Nguyễn Văn Tài Chủ tịch UBMTTQVN xã 01688494316 ngvantai83@gmail.com
36 Vũ Thị Thương Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã 0905985468 thuongduyvinh@gmail.com
Hội Cựu chiến binh
37 Nguyễn Văn Năm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 0905236827 namccbduyvinh@gmail.com
38 Lê Tấn Hùng Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0937266790
Đoàn Thanh niên xã
39 Vũ Mạnh Hùng Bí thư Đoàn xã 0905300093 mhungduyvinh@gmail.com
40 Diệp Đình Tâm Phó Bí thư Đoàn xã 01699269627 dinhtamdv@gmail.com
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
41 Phan Thị Lanh Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã 0976427550 lanhpnduyvinh@gmail.com
42 Huỳnh Thị Thu Phương Phó chủ tịch Hội LHPN xã 01633 191 146 thuphuongduyvinh@gmail.com
Hội Nông dân xã
43 Võ Đức Lắm Chủ tịch Hội Nông dân xã 0905583735 vinhphuoc2012@gmail.com
44 Diệp Ngọc Ảnh Phó Chủ tịch Hội Nông dân 0934774700
ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620